Navigáció

2271589

307/2014-es sz. törvény

Zodpovedná osoba podľa zákona č. 307/2014 Z.z.

Zodpovedná osoba v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisisacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Katolícka spojená škola F.Fegyvernekiho s VJM podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje:

určenie osobitnej organizačnej zložky:

 ITAK s.r.o.,

adresa: Baštová 38, 945 01 Komárno

 telefón: +421 905 223 001

 e-mail: katskolsahy@podaniepodnetu.sk

Spôsoby podávania podnetov:

 ústne do záznam

 písomne

elektronicky

 

 

Újdonságok

Kapcsolat

  • Katolícka spojená škola F.Fegyvernekiho s VJM - Šahy, Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola - Ipolyság,
    SNP 4
    936 01 Šahy
  • +421-36-7411032 - sekretariát - titkárság
    +421-911 387965- riaditeľ - igazgató

Photogallery